لینک دانلود فیلم های دکتر سید کامران باقری در خصوص راه و رسم ثروت‌آفرینی از نوآوری و اختراع در ایران     http://www.hamafarini.com/videos.aspx لینک دانلود کتاب سیلیکون ولی  http://upload۷.ir?p=preview&s=۱&q=XkDkOegauhwKCRxx۲۶۶U۶ERa۸HrGdxa۲GEcmJjn۶&s=۱