شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

۲۹ خرداد ۱۴۰۳ ساعت:7:05:59صبح
جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

جلسه کمیته نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری(به گزارش تصویر)

نوع فونت

تاهوماپیش فرض

تغییر اندازه فونت

ب+ ب ب-

تغییر رنگ فونت

قرمزپیش فرضآبی

فاصله بین خطوط و کلمات

+ پیش فرض -

اندازه نمایش صفحه

بزرگتر پیش فرض کوچکتر

رنگ پس زمینه

تیره روشن

انتخاب کنتراست

کنتراست تیره کنتراست روشن
رنگ زدایی رنگهای معکوس
بازگشت به حالت پیش فرض