شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

اولویت های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام در سال 1393

الف- بخش محیط زیست انسانی

-         بررسی اثرات و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از کاربرد سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی در اراضی و دشتهای مهم کشاورزی استان.

-          تهیه بانک اطلاعات زیست محیطی واحدهای تولیدی و صنعتی استان در محیط GIS.

-         بررسی روند تغییرات آلودگی رودخانه های استان و راهکارای کاهش آن.

-         بررسی اثرات و خسارتهای اقتصادی ناشی از پدیده گرد و غبار   بر محیط زیست استان.

 

ب- بخش محیط زیست طبیعی

-         بررسی وضعیت جمعیت و زیستگاه گونه کاراکال در استان.

-         بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی مناطق تحت مدیریت استان بر پایه نقشه های کاربری اراضی با استفاده از RS  و GIS.

-         اطلس رنگی پستانداران، پرندگان و خزندگان استان.

-         بررسی آثار و پیامدهای زیست محیطی تخریب اکوسیستم های طبیعی و راهکارهای احیاء زیست بوم های آسیب دیده حایز اهمیت استان .

-         مطالعه عوامل مؤثر بر کاهش تنوع زیستی و از بین رفتن ذخایر ژنیتیکی و روش های حفظ و احیاء آن در استان

-         بررسی اثرات ناشی از خشکسالی بر مناطق تحت مدیریت سازمان در استان.

ج- بخش آموزش و برنامه ریزی

-         شناخت، بررسی و تعیین نیازهای آموزشی محیط زیست برای گروههای هدف.

-         بررسی روشهای آگاه سازی و دانش افزایی و گروههای هدف در زمینه محیط زیست.

-         بررسی و طراحی مدل جامع مشارکتهای مردمی در امر حفاظت محیط زیست.

-         بررسی و نقش سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در استان در راستای حفظ محیط زیست.